Tổng quan thị trường nông, lâm, thủy sản trong nước và thế giới tháng 6/2021

Giá cao su tại thị trường châu Á giảm mạnh, trong khi các mặt hàng chè lại khởi sắc; Sự dư thừa nguồn cung từ thị trường Trung Quốc khiến cho giá thịt thế giới giảm mạnh…

Cao su: Giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tháng 6/2021 giảm theo xu hướng giá thế giới. Theo ước tính, 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cao su đạt khoảng 681 nghìn tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 41,3% về lượng và tăng 79,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020

Cà phê: Tháng 6/2021, giá cà phê Robusta trong nước tăng theo giá thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê ước đạt 825 nghìn tấn, trị giá 1,52 tỷ USD, giảm 12,3% về lượng và giảm 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. 4 tháng đầu năm 2021, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Tây Ban Nha giảm.

Hạt tiêu: Cuối tháng 6/2021, giá hạt tiêu trong nước tăng so với cuối tháng 5/2021. 6 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 155 nghìn tấn, trị giá 500 triệu USD, giảm 6,7% về lượng, nhưng tăng 40,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nga giảm.

———————————————

Visits: 16