Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản Số 31/05/2021

Số ra ngày 31 tháng 5 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:

– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;

– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường cà phê: Thị trường thế giới; Trong nước: giá cà phê tăng; Tháng 5/2021, Xuất khẩu cà phê tăng; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Hoa Kỳ trong quý I năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường hạt điều: Thị trường thế giới; Xuất khẩu hạt điều tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều của Pháp trong quý I năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường rau quả: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu trái xoài các loại của Hoa Kỳ và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường thịt: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước.

– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu tôm nước ấm mã HS 030617 của Anh và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản và thị phần của Việt Nam.

– Thông tin chính sách, chuyên đề: Cục xuất nhập khẩu đề nghị tạo thuận lợi khi cấp C/O cho nông sản xuất khẩu; Bộ Công thương đề nghị các địa phương phối hợp trong việc xuất khẩu nông sản qua biên giới; Phi-lip-pin giảm thuế nhập khẩu gạo từ các thị trường khác về mức 35% như dành cho ASEAN.

———————————————-

Views: 16