Việt Nam văn minh sử

Quyển sách “Việt Nam văn minh sử” gồm 4 phần chính, tập thượng gồm: Văn minh Văn Lang từ nguồn gốc đến cuối đời vua Hùng; Văn minh Lạc Việt từ nhà Thục đến trận Bạch Đằng của Ngô Quyền, nêu cao ngọn cờ độc lập (938); tập trung gồm: Văn minh Đại Việt từ thế kỷ thứ X đến hết nhà Lê thề kỷ XVIII; tập hạ gồm Văn minh Việt Nam từ nhà Nguyễn (1802) đến hiện đại…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15