Biên giới Việt Nam – Lào: Hiệp ước Hoạch định Biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Hiệp ước nhằm xác định chính thức đường biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm xây dựng đường biên giới hữu nghị anh em lâu dài giữa hai nước, với mong muốn không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trên cơ sở những nguyên tắc: hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau , không ngừng tăng cường đoàn kết và tin cậy lẫn nhau , hợp tác về mọi mặt theo nguyên tắc cùng cố lợi và hết lòng giúp đỡ nhau.

Hiệp ước được ký ngày 18 tháng 7 năm 1977

Nguồn: Bộ ngoại giao Việt Nam

Hits: 8