Một số diễn biến về tình hình biển Đông

Từ ngày 08/5/2023, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc, cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Bản tin Thông tin công tác Tuyên giáo – T7/2023.- Tr.14

——————————————————————

 

Views: 0