Video Giới Thiệu Sách – Kỹ thuật sản xuất nông thủy sản theo mô hình phân phối tại Việt Nam

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với tầm nhìn dài hạn, nông nghiệp Việt Nam là ngành có lợi thế so sánh bởi tính đa dạng và quy mô sản lượng. Nhiều loại nông sản có sản lượng top đầu thế giới, có nhiều loại nông sản còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hợp lý, đặc biệt là thủy sản, rau quả và dược liệu.

Nguồn tin: Phòng Xử Lý Tài Liệu – Thư Viện Tỉnh Bình Thuận

Hits: 0