Video Giới Thiệu Sách – Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn

Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Phòng Xử lý tài liệu – Thư viện tỉnh Bình Thuận xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập sách Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn 

Nguồn tin: Phòng Xử Lý Tài Liệu – Thư Viện Tỉnh Bình Thuận

Visits: 33