Bình Thuận ưu tiên cấp nước theo thứ tự

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã lên kế hoạch cấp nước sinh hoạt mùa khô và nước sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết, tính đến ngày 13/12, dung tích hữu ích các hồ chứa trong toàn tỉnh đạt 283,6 triệu m3, cao hơn năm cùng kỳ 79,2 triệu m3; dung tích hữu ích trong 2 hồ thuỷ điện Hàm Thuận và Đại Ninh hơn 1052 triệu m3 cao hơn năm cùng kỳ 175,2 triệu m3.

Hiện nhiều hồ chứa ở Bình Thuận đã tích khá đầy nước. Ảnh: AK.

Căn cứ diện tích gieo trồng theo Quyết định số 1867 của UBND tỉnh phê duyệt, cùng với lượng nước còn lại các công trình và các dự báo thời tiết, thủy văn, Công ty đã tính toán cân đối nước theo thứ tự ưu tiên.

Theo đó, Công ty sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho diện tích lúa vụ Mùa còn lại khoảng 10.000 ha cho đến khi thu hoạch và lượng nước cấp sinh hoạt trong mùa khô, nước uống cho gia súc, nước tưới cây Thanh long. Sau đó lượng nước còn lại, Công ty bố trí sản xuất vụ lúa vụ Đông Xuân 2021-2022.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận), cho biết, với kết quả tính toán Công ty sẽ bố trí sản xuất vụ Đông Xuân khoảng 32.093 ha lúa và hoa màu, đạt 99.5% kế hoạch, chỉ giảm 170 ha khu vực hồ Núi Đất thuộc thị xã La Gi.

Tuy nhiên để bảo đảm tưới và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô 2022, Công ty sẽ chỉ đạo các chi nhánh, trạm trực thuộc tăng cường các biện pháp trữ nước, tận dụng triệt để các nguồn nước hiện có để tưới; xây dựng lịch phiên tưới, cấp nước theo lịch. Đồng thời phối hợp với các tổ dùng nước quản lý chặt chẽ nguồn nước; nạo vét, khai thông tu bổ, sửa chữa kênh, cống lấy nước, trạm bơm tưới; bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời Công ty sẽ kiến nghị Sở NN-PTNT tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia điều tiết lưu lượng và thời gian chạy máy của 2 nhà máy thủy điện Đại Ninh và nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi theo kế hoạch đăng ký của địa phương.

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn/.- 2021 (ngày 15 tháng 12)

Views: 2