Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thống kê báo cáo

Trong những năm qua, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra mạnh mẽ tạo ra những thay đổi lớn trong mọi mặt đời sống xã hội. Chuyển đổi số là thành tố quan trọng hàng đầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bởi những giá trị mà nó có thể mang lại như nâng cao hiệu quả công việc, giảm bớt giấy tờ, in ấn trong báo cáo.

    Nhận thấy tầm quan trọng của việc chuyển đổi số. Vì vậy Thư viện Tỉnh Bình Thuận đã cho triển khai viết phần mềm quản lý báo cáo phục vụ cho nhu cầu báo cáo tháng, quý, năm tại đơn vị.

    Hệ thống phần mềm với đầy đủ các phân hệ như: Quản lý báo cáo tháng, quý, năm theo công việc từng phòng được linh hoạt tạo theo ý người dùng. Dữ liệu được lưu lại trên hệ thống máy chủ, nhờ  đó dữ liệu báo cáo khi cần truy xuất chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể thống kê lại toàn bộ dữ liệu giúp tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. 

    Điểm nhấn của phần mềm là không chỉ kết xuất thống kê số liệu mà còn linh hoạt xuất ra mẫu báo cáo nhờ đó lãnh đạo tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi thống kê dữ liệu báo cáo. Được lập trình xử lý qua môi trường mạng, khi thống kê dữ liệu chỉ cần thao tác qua một địa chỉ IP nội bộ vào màn hình tra cứu báo cáo.

Giao diện thống kê số liệu

Giao diện xuất ra mẫu báo cáo

    Đây là một bước tiến rõ rệt trong công tác ứng dụng chuyển đổi số vào công tác thống kê báo cáo tại đơn vị, Trước kia khi thống kê dữ liệu phải tìm trên file word, excel, giấy tờ, từ khi triển khai phần mềm thì các thao tác thủ công tốn thời gian được thay bằng các thao tác trên môi trường phần mềm, sai xót số liệu trong báo cáo được giải quyết triệt để, Nhờ đó đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác báo cáo tại đơn vị.

Phạm Đăng Lâm – Thư viện tỉnh

Visits: 26