Hội nghị triển khai hoạt động liên hiệp thư viện miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LHTV ngày 29/6/2020 của Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam bộ và Cực Nam Trung bộ về triển khai các hoạt động chung của Liên hiệp năm 2021.

Sáng ngày 12/03/2021, tại Hội trường Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Thuận. Liên hiệp Thư viện đã tổ chức đánh giá hoạt động của Liên hiệp năm 2020 và triển khai các hoạt động năm 2021.

Về dự hội nghị có Bà Nguyễn Lan Ngọc – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận; lãnh đạo Thư viện tỉnh và các cán bộ phụ trách công tác nghiệp vụ, mạng lưới của các thư viện thành viên.

Hội nghị đã triển khai các nội dung, kế hoạch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc khu vực miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ lần thứ I năm 2021 (do Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng cai tổ chức); kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách của Liên hiệp năm 2021 (do Thư viện tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức). Thư viện tỉnh Bình Thuận đề xuất Liên hiệp tổ chức hoạt động Tuần lễ sách và văn hóa đọc, tham gia hoạt động đường sách tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Ngọc Tuyết

Visits: 66