Trưởng thành lấy đi điều gì?

Trưởng thành lấy đi điều gì?: Gồm: Không phải thứ gì mất đi đều gọi là mất mát; Hãy mở lòng để thấy đời rộng lượng; Đừng tin vào thực tế, hãy tin vào phép màu; Sau những vấp ngã, ta học được những gì?…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029785

Kho mượn: MVV.042663; MVV.042664

 

Visits: 7