Tìm hiểu các ngày lễ Tết trong năm

Một năm có 365 ngày, và mỗi ngày đều có những ý nghĩa riêng, đặc biệt là các ngày lễ, tết. Những ngày lễ ấy đều có nguồn gốc và ý nghĩa nhân văn, gắn với tín ngưỡng và phong tục từ xa xưa của người Việt Nam, biểu thị quan niệm đạo đức, trình độ văn hóa, nền tảng kinh tế của cả một cộng đồng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của người dân Việt…

Những ngày lễ, tết trong năm ở nước ta đều có nguồn gốc và ý nghĩa nhân văn, gắn với tín ngưỡng và phong tục từ xa xưa của người Việt, biểu thị quan niệm đạo đức, trình độ văn hóa, nền tảng kinh tế của cả một cộng đồng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng so với các quốc gia khác trên thế giới. Quyển sách “Tìm hiểu các ngày lễ trong năm” gồm các ngày lễ truyền thống trong dân gian với Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu, Tiết Thanh minh…; các ngày lễ lịch sử như Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Độc lập; các ngày lễ dành cho các đối tương cụ thể của Việt Nam…nhằm góp phần giúp bạn đọc hiểu thêm về các ngày lễ, tết truyền thống để nâng cao vốn tri thức, cùng góp phần giữ gìn và duy trì những nét văn hóa đăc sắc của dân tộc và hiểu hơn các ngày lỗ quốc tế trong bước đường hội nhập…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 55