Hỏi – Đáp về lao động là người giúp việc gia đình

Hiện nay, ở các thành phố lớn, nhu cầu về lực lượng lao động giúp việc gia đình đang ngày một tăng. việc thuê người giúp việc thường theo thỏa thuận miệng mà không hề có bất cứ giấy tờ, hợp đồng về thù lao, giờ giấc làm việc, cụ thể công việc phải làm…, khi xảy ra mâu thuẫn, phần lớn người giúp việc phải nhận thua thiệt về mình. Vì vậy, yêu cầu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa vấn đề lao động giúp việc gia đình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động giúp việc gia đình, nâng cao chất lượng và kỹ năng của lao động giúp việc gia đình cũng như việc quản lý các cơ sở môi giới, đào tạo giúp việc là rất cần thiết…

Gồm 197 câu hỏi và trả lời về các vấn đề lao động là người giúp việc gia đình theo quy định của pháp luật hiện hành: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 29