Kỹ thuật nuôi ong nội trong hộ gia đình

Những năm qua, nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh với quy mô nông hộ. Để nuôi ong mật cho hiệu quả cao, người chăn nuôi cần chú trọng đến kỹ thuật nuôi từ khâu chọn giống, chọn địa điểm, tạo chúa….cho đến thu hoạch mật…
Khái quát về sinh học ong mật, về các loại ong mật nước ta, các thành viên của đàn ong và chức năng của nó; kỹ thuật nuôi ong hiện đại, cách chọn chỗ đặt ong, kiểm tra đàn ong; kỹ thuật tạo chúa, chia đàn…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 49