Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương

Trong Quý I năm 2022, Chi cục TCĐLCL tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện 03 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 38 mẫu xăng, dầu gồm: 27 mẫu xăng RON95-III, 11 mẫu xăng E5 RON92-II. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã triển khai các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong Quý I/2022 kịp thời theo các nhiệm vụ được giao; Chi cục và Trung tâm KT TCĐLCL đã tổ chức tốt Hội nghị CCVC-NLĐ năm 2021 đảm bảo theo thời gian quy định; triển khai tốt công tác kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác báo cáo định kỳ được thực hiện đầy đủ; công tác tổ chức cán bộ được triển khai kịp thời và theo quy định; công tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót. Hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cụ thể về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Cấp 03 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho sản phẩm gạch bê tông tự chèn, gạch terazo. Phối hợp Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ tiếp theo sau khi có kết quả thực hiện điều tra, khảo sát, khảo nghiệm đánh giá thực trạng để phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Văn bản rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại Chi cục trong năm 2022; góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); đăng ký bổ sung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Thuận năm 2022 gửi UBND tỉnh. Ban hành Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Về công tác quản lý đo lường: Ban hành Kế hoạch và triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01). Kế hoạch kiểm tra, khảo sát về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu năm 2022. Công văn gửi Công ty Điện lực Bình Thuận về việc triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021; báo cáo Tổng cục TCĐLCL về kết quả kiểm tra đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; gửi hồ sơ đề nghị xem xét cấp mới thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Thực hiện 03 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 38 mẫu xăng, dầu gồm: 27 mẫu xăng RON95-III, 11 mẫu xăng E5 RON92-II. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng.

Về công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên tập, cập nhật 34 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục; gửi 08 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở. Dự thảo bản tin TBT số 01/2022.

Bình Thuận đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chất lượng xăng dầu trên địa bàn. Ảnh minh họa

Về công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022: Thực hiện kiểm tra 07 tổ chức, cá nhân (gồm: 01 cá nhân kinh doanh thiết bị điện- điện tử, 03 cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 03 tổ chức kinh doanh xăng dầu), kết quả không có tổ chức, cá nhân vi phạm đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Ngoài ra, đã tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu do BCĐ 389 tỉnh chủ trì. Đoàn đã kiểm tra tại 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết quả không có vi phạm về đo lường, về chất lượng: Đoàn lấy 04 mẫu xăng dầu (03 mẫu xăng RON95-III và 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả đạt yêu cầu thử nghiệm.

Công tác nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình năng suất chất lượng và Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện Đề án truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra đã tham mưu Sở: Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 07/CT-TTg trong Quý I/2022.

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai công tác duy trì áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022. Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình duy trì, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022…

Phát huy những kết quả đạt được trong Quý I/2022, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong Quý II/2022 với những nội dung trọng tâm sau: Giải quyết 100% hồ sơ các thủ tục hành chính đúng pháp luật, đúng thời gian quy định; Tổ chức thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa theo Kế hoạch được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt trong năm 2022.

Triển khai Kế hoạch xây dựng Nghị quyết mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tổ chức 01 lớp đào tạo về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp; Triển khai Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022; triển khai xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh.

Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022; Đăng bản tin TBT số 01/2022 lên website Chi cục và gửi đến các doanh nghiệp trong tỉnh. Xây dựng bản tin TBT số 02/2022.

Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung tài liệu HTQLCL ISO 9001:2015 của Chi cục; Được Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn đủ điều kiện hoạt đông dịch vụ quan trắc môi trường; được Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

Thiên Hòa // https://vietq.vn.- 2022 (ngày 29 tháng 4)

Views: 1