Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 24/6/2022, Thư viện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời kết hợp đối thoại với lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2021. Tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Bé – Giám đốc Thư viện tỉnh, cùng toàn thể viên chức và người lao động Thư viện tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc thư viện trình bày tóm tắt Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

    Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể, Thư viện tỉnh đã nổ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời gian và đạt được kết quả công tác quan trọng như: Bổ sung vốn tài liệu; Xử lý nghiệp vụ tài liệu; Viết tin, bài, ảnh về lĩnh vực hoạt động của đơn vị…Ngoài công tác phục vụ thường xuyên, Thư viện tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội phục vụ cộng đồng thông qua công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức và phối hợp tổ chức phục vụ lưu động xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện; trưng bày giới thiệu sách chào mừng các ngày lễ và kỷ niệm của đất nước; đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới thư viện như hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống Thư viện cơ sở và các Thư viện tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

    Hội nghị được nghe ý kiến thảo luận của các phòng chuyên môn xoay quanh những nội dung về việc thực hiện nhiệm vụ như: công tác bổ sung tài liệu, biên mục tài liệu số, tiếp tục triển khai tài liệu số hóa, những ý kiến đề xuất kiến nghị để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc cũng như hiệu quả công việc trong thời gian tới.

    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Bé – Giám đốc Thư viện tỉnh đã giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của viên chức và người lao động trong đơn vị; Đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của các phòng chuyên môn cũng như đoàn thể trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí điểm lại những công tác đã đạt được và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện: nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, kiện toàn công tác tổ chức, động viên viên chức và người lao động vượt qua thách thức, tập trung nguồn lực, trí tuệ của cả tập thể, tiếp tục vừa thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc, vừa triển khai hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022.

                                                                                       Phạm Thị Cát Vân

Hits: 34