Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại phòng đọc Thiếu nhi, Chi bộ Thư viện tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú Phạm Thu Vân và Lâm Thị Thu Hường đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng theo trình tự, thủ tục quy định. 

Dự buổi Lễ kết nạp đảng viên, có đồng chí Trần Văn Bé – Giám đốc Thư viện tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Bí thư Chi bộ đại diện Cấp Ủy đọc Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới đồng chí Phạm Thu Vân và Lâm Thị Thu Hường. Đồng thời phát biểu giao nhiệm vụ đảng viên mới tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phân công 2 đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đối với 2 đảng viên trong 12 tháng dự bị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình trao quyết định Kết nạp Đảng cho 2 đồng chí đảng viên mới

Năm 2022, Chi bộ thư viện tỉnh đã làm tốt công tác giới thiệu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Thanh Hiền – Chi bộ Thư viện tỉnh

Views: 23