Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2021

Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2021, Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2021. Tham dự có ông Trần Văn Bé – Giám đốc Thư viện tỉnh, Ông Nguyễn Xuân Bình – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tại Hội nghị, thay mặt ban chấp hành công đoàn cơ sở trình bày báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thi đua khen thưởng; quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng đơn vị; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021.

Ông Trần Văn Bé – Giám đốc Thư viện tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sau khi được nghe các báo cáo và gợi ý thảo luận của đồng chí Trần Văn Bé – Giám đốc Thư viện tỉnh, viên chức và người lao động đã tham gia ý kiến đóng góp thiết thực tập trung vào các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định. Ông Nguyễn Xuân Bình giải đáp một số thắc mắc xoay quanh ý kiến về chăm lo sức khỏe, vui chơi giải trí cho đoàn viên công đoàn. Tại Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Các ý kiến góp ý, thảo luận tại Hội nghị


Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trần Văn Bé đánh giá cao thành tích mà cơ quan và Công đoàn cơ sở đã đạt được dù trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao, đồng thời đề nghị thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Công đoàn; phối hợp với chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động; lãnh đạo các phòng, ban tại đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với nhiệm vụ được giao để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ngành trong thời gian tới.

Trần Thanh Hiền – Thư viện tỉnh

Visits: 21