Hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Trong 3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Thư viện tỉnh Bình Thuận được cấp ủy, chính quyền, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục trong hoạt động của đơn vị.

    Những bài học đó ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, có kết quả thiết thực trong công việc được Viên chức, người lao động đồng tình hưởng ứng. Từ đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Viên chức, người lao động được nâng lên, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

    Quá trình triển khai tại đơn vị

    Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 một cách hiệu quả, sau khi được Chi bộ quán triệt các nội dung chỉ đạo của cấp ủy các cấp về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể Viên chức, người lao động trong đơn vị, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, bám sát thực tiễn cuộc sống, sau khi quán triệt chi bộ triển khai cho toàn thể Viên chức, người lao động  viết bản đăng ký phấn đấu và bản thu hoạch nội dung “học tập và làm theo”, có đánh giá sơ kết và biểu dương hàng quý cho tập thể phòng và cá nhân thực hiện tốt. Ngoài ra theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chi bộ đã xây dựng kế hoạch hàng năm,  đổi mới theo hướng có 03 chuyên đề chuyên sâu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi chuyên đề chi bộ xây dựng 02 phần gồm phần lý luận và phần liên hệ thực tế, trong đó phần liên hệ thực tế chính là việc ứng dụng nội dung chuyên đề vào trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên hàng năm. Nội dung kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hàng năm, đều có lộ trình thời gian cụ thể hàng tháng, quý, được Chi bộ lấy ý kiến phù hợp, đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, phân công đảng viên phụ trách từng chuyên đề chuẩn bị báo cáo, gửi cho tất cả đảng viên trong Chi bộ nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến thảo luận, trước ngày tổ chức sinh hoạt để đảng viên nắm bắt sâu kỹ hơn.

Đồng chí Bí thư triển khai sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Viên chức, người lao động tham gia thảo luận chuyên đề năm 2022 

     Trong sinh hoạt, Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu và đảng viên được phân công trình bày đề dẫn chuyên đề, đảng viên chi bộ tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi, nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề; liên hệ với bản thân; đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn… trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì luôn gợi mở vấn đề, định hướng thảo luận đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; khuyến khích, động viên đảng viên trẻ tích cực phát biểu, tham luận, bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nhiều vấn đề được thảo luận rất kỹ, để làm sáng tỏ nhằm tạo sự thống nhất cao trong Chi bộ. Kết thúc buổi thảo luận, đồng chí chủ trì đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề, những vấn đề trọng tâm, nội dung cần tiếp thu mang tính định hướng mà Chi bộ đã thống nhất để đảng viên triển khai thực hiện. Chuyên đề sau khi hoàn thành báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

    Hiệu quả đạt được

    Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thư viện dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn, hiệu quả. Từ đó nâng cao ý thức của đảng viên, với phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề được đổi mới, cởi mở, thu hút được sự tập trung của đảng viên trong sinh hoạt. Qua đó tinh thần trách nhiệm trong công việc nâng lên, sự nỗ lực cố gắng vượt khó vươn lên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao có chuyển biến tích cực. Với cách làm như vậy, việc sinh hoạt chuyên đề hiệu quả, thành công, đảng viên trong chi bộ luôn thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức vì tập thể của mỗi đảng viên; phát huy triệt để nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, hợp tác, thể hiện được tính đoàn kết, thống nhất, giữ vững sự ổn định trong chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

    Nhiều chuyên đề sau sinh hoạt đã được triển khai trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc như chuyên đề: Giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giải pháp đã tạo dựng được môi trường đọc sách thuận lợi, thoáng mát, thân thiện. Đẩy mạnh công tác khảo sát văn hóa đọc thường xuyên, trên diện rộng nhằm nhận diện được thị hiếu đọc của độc giả, định hướng văn hóa đọc cho toàn tỉnh. Tổ chức các cuộc thi đọc sách; Hội chợ sách; Hội chợ triển lãm sách; Phố sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận với sách mới. Cán bộ Thư viện cần nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Luôn học hỏi, trau dồi kiến thức cho bản thân. Năng động, sáng tạo và chủ động trong mọi công việc, có thái độ phục vụ tốt, hoà nhã, nhiệt tình, niềm nở với bạn đọc.

    Có thể nói, thời gian qua chi bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả hằng năm, 100% Viên chức, người lao động đạt lao động tiên tiến, tập thể chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau 3 năm liền thực hiện, Chi bộ Thư viện tỉnh được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định tặng giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3 năm liền.

    – 2021: Quyết định số 02-QĐ/ĐU-SVHTTDL ngày 05/01/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tặng Giấy khen Chi bộ Thư viện tỉnh đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

    – 2022: Quyết định số 264-QĐ/ĐU-SVHTTDL ngày 19/12/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tặng Giấy khen tập thể Chi bộ Thư viện tỉnh đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

    – 2023: Quyết định số 45-QĐ/ĐU-SVHTTDL ngày 06/3/2023 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tặng Giấy khen tập thể Chi bộ Thư viện tỉnh đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

    Thành tích đã đạt được là sự nỗ lực của toàn thể Viên chức, người lao động trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc đòi hỏi của sự quyết tâm, đồng lòng của mọi người. Thời gian tới chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hơn nữa. Duy trì chất lượng sinh hoạt chuyên đề, rà soát, đánh giá kết quả học tập, làm theo Bác của tập thể và từng cá nhân, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Viên chức, người lao động phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, nâng cao vai trò trách nhiệm, đồng thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc để có biện pháp uốn nẵn kịp thời. Việc xây dựng, biểu dương, khen thưởng là việc làm thường xuyên. Nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do cấp trên phát động.

 

Người viết: Huỳnh Ngọc Thu 

Views: 10