Tết xưa thơ bé

Tết xưa thơ bé: Gồm các truyện: Áo Tết cho con, Tết bắt đầu từ bếp, Tết xưa thơ bé, Đàn gà ăn Tết, Mong bầy chim én, Đôi hài công chúa, Vui như đi chợ Tết, Thúng mủng dần sàng đón Xuân, Đón giao thừa trong mùi trầm thơm vấn vít…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.033914; TN/VN.033915; TN/VN.033916

 

Visits: 14