Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2021)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2021)
VÀ 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 – 1/5/2021)

 
– Ý nghĩa lịch sử ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
– Mệnh lệnh lịch sử cho ngày toàn thắng.
– Đảng lãnh đạo đi đến mùa xuân toàn thắng.
– Trang sử chói lọi, khát vọng hùng cường.
– Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh khát vọng hòa bình và thống nhất đất nước.
– Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
– Nghệ thuật phối hợp quân và dân Sài Gòn – Gia Định để giải phóng thành phố và giải phóng Miền Nam.
– Tinh thần chiến thắng 30/4/1975: Vẫn tỏa sáng trong thời đại ngày nay.
– Ký ức về ngày 30/4/1975 của các cựu chiến binh.
– Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Bình Thuận (19/4/975 – 19/4/2021) Sự trỗi dậy của vùng đất nước.
– Quân dân Bình Thuận: “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”.
– 46 năm giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2021): Phát huy tiềm năng, lợi thế, vươn lên mạnh mẽ, toàn diện vững chắc.
– Ngày Quốc tế lao động 1/5 – Lịch sử và ý nghĩa
– Bác Hồ với ngày quốc tế lao động 1/5

Hits: 32