Thông báo nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5

Thư viện tỉnh Bình Thuận thông báo đến quý bạn đọc về thời gian nghỉ lễ 30/4 và  01/5 như sau:

Thời gian nghỉ lễ: Từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024

Ngày 02/5/2024 Thư viện phục vụ trở lại.

Trân trọng!

TVBT

Views: 3