1.758 tàu cá Bình Thuận lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Đến nay, tỉnh Bình Thuận có 1.758 tàu cá/1.920 tàu cá (đạt trên 91%) lắp đặt thiết bị VMS. Trong đó, 100% số tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên và 91% tàu cá có chiều dài từ 15-24m đã lắp đặt xong.

Trung tâm Dữ liệu giám sát tàu cá Bình Thuận

Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên các tàu cá là giải pháp quan trọng hàng đầu giúp khắc phục tình trạng không kiểm soát được tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển trong thời gian qua. Từ đó, giúp hạn chế các hoạt động khai thác bất hợp pháp, nhất là tình trạng tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài.
Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), trong năm 2020, tỉnh Bình Thuận đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

—————————–

Visits: 0