Sống trăm năm và tôi nhận thấy

🌿🌿Sống trăm năm và tôi nhận thấy: Chia sẻ suy nghĩ của tác giả về các vấn đề: chuyện nảy sinh trong gia đình,những thử thách ngoài xã hội, về hạnh phúc, hôn nhân và gia đình, tình bạn và tôn giáo, tiền bạc, thành công, danh vọng, cuộc sống tuổi già…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Sống trăm năm và tôi nhận thấy… / Hyungseok Kim; Hà Hương dịch. – Hà Nội : Thế giới, 2023. – 249tr. ; 23cm

ISBN: 9786047783526

Số phân loại: 179.9

Chủ đề: Cuộc sống; Đạo đức

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030115

📒Kho mượn: MVV.043295; MVV.043296

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 14