Sách tham khảo Vật lí 10

Sách m?i
Sách tham khảo Vật lí 10: Gồm các kiến thức cần thiết về lí thuyết, công thức và phương pháp giải: Sai số trong thực hành thí nghiệm; Chuyển động thẳng; Chuyển động tổng hợp; Chuyển động thẳng đều; Chuyển động thẳng biến đổi; Rơi tự do; Chuyển động ném.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016667

Kho mượn: MVL.020157; MVL.020158

 

Views: 3