Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số 10

Sách m?i
Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó Đại số 10: Gồm phương pháp giải bài tập: Mệnh đề – Tập hợp; Hàm số bậc nhất và bậc hai; Phương trình và hệ phương trình; Bất đẳng thức và bất phương trình; Thống kê; Góc và cung lượng giác; Giá trị lượng giác của một góc.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016670

Kho mượn: MVL.020163; MVL.020164

 

Views: 5