Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam

Đây là một cuốn trong bộ sách “Việt Nam – Đất nước con người” gồm nhiều cuốn về các chủ đề khác nhau. Trong cuốn sách “Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam” này khắc họa gương mặt của những người đi sứ ưu tú, đại diện cho tài năng và đạo đức của dân tộc ta, những tấm gương về sự uyên bác, đức độ của nhà ngoại giao, dù ở hoàn cảnh nào của xã hội cũng ngời sáng vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ, thể hiện bản chất cao đẹp “không làm nhục mệnh vua” trước uy quyền thiên tử luôn ngạo mạn và kẻ cả…
Cuốn sách mô tả quan hệ bang giao của các triều đại phong kiến Việt Nam với các nước Trung Quốc, Chămpa, Ai Lao…, cách ứng xử ngoại giao đĩnh đạc, tự tin của các vương triều Việt Nam nhằm thể hiện tính độc lập, tự tôn. Sách cũng phác họa chân dung một số sứ thần có những cống hiến xuất sắc trong việc thiết lập mối quan hệ bang giao…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 18