Phương pháp giải toán các chủ để trọng tâm

Sách m?i
Gồm kiến thức cơ bản, bài tập áp dụng, phương pháp giải về: Tổ hợp xác suất; Phương trình, bất phương trình vô tỷ; Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016645

Kho mượn: MVL.020114; MVL.020115

 

Visits: 22