Tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân Phú Quý

Thông tin tuyên truyền: Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC IUU CHO NGƯ DÂN PHÚ QUÝ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (BĐBP Bình Thuận), Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp phòng Kinh tế – Tài chính huyện Phú Quý tổ chức tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU và phổ biến các quy định pháp luật về quản lý nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển cho hơn các chủ thuyền, thuyền trưởng và các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Tại các buổi tuyên truyền, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã giới thiệu nội dung trọng tâm của Luật Thủy sản 2017; tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định của UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến quản lý tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cam kết an toàn thực phẩm trên tàu cá đối với nhóm chủ thuyền, thuyền trưởng tàu cá có chiều dài dưới 15 mét. Các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định của UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc ghi nộp nhật ký khai thác/thu mua, chuyển tải thủy sản, giám sát hành trình trên tàu cá, vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài, cập và xuất cảng cá, quy định về xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển…; các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đối với các hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển.

Thông qua tuyên truyền nhằm góp phần phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của ngư dân, đặc biệt là việc thực hiện tốt các khuyến nghị của Liên minh Châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” và xây dựng ngành thủy sản bền vững.

TT Dân // https://binhthuan.gov.vn/

Views: 0