Nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thông tin tuyên truyền: Biển, đảo và công tác biên giới trên đất liền

NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯ DÂN HOẠT ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN XA, KẾT HỢP BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC

Tỉnh Bình Thuận có diện tích tự nhiên gần 8.000 km2, 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 06 huyện giáp biển và 01 huyện đảo; có bờ biển dài 192 km, vùng nội thủy rộng 20.288 km2, dọc bờ biển có nhiều cửa sông. Hiện nay, vùng biển tỉnh Bình Thuận liên thông với vùng Đông Nam Bộ, Đông Trường Sa, có huyện đảo Phú Quý nằm ngoài khơi cách Phan Thiết trên 56 hải lý, thuộc hệ thống đảo tiền tiêu, có vị trí chiến lược về quốc phòng – an ninh, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, đặc biệt là phát triển khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển xa bờ.

Bình Thuận là tỉnh có nghề cá truyền thống, thuộc nhóm tỉnh đi đầu trong cả nước về năng lực sản xuất và sản lượng khai thác thủy sản. Toàn tỉnh, hiện có 7.861 tàu cá với hơn 44.500 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản, hoạt động chủ yếu các nghề chính như lưới kéo, lưới vây, câu, lưới rê, lưới chụp, mành, lặn, dịch vụ thủy sản.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần gia tăng hoạt động trên vùng biển xa, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, từ năm 2018 – 2022, UBND tỉnh đã hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa với số tiền là 989,5 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển là 6.161 lượt tàu cá/12.680 chuyến biển/953,39 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 2.797 lượt tàu cá tham gia hoạt động trên vùng biển xa với tổng kinh phí hỗ trợ là 24,52 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 19.721 lượt thuyền viên với tổng kinh phí là 4,85 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua 240 máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) lắp trên tàu cá cho ngư dân với tổng kinh phí hỗ trợ là 6,72 tỷ đồng và một Trạm bờ đặt tại Chi cục Thủy sản với số tiền 0,26 tỷ đồng. Đầu năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa với số tiền là 103,89 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi và về của chuyến biển là 1.240 hồ sơ/102,34 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên là 247 hồ sơ/1,5 tỷ đồng.

Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân lắp thiết bị giám sát hành trình, phục vụ chống khai thác IUU, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ lắp thiết bị giám sát cho 1.745 tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên với số tiền là 17,45 tỷ đồng (mức hỗ trợ 10 triệu đồng/thiết bị). Ngoài ra, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá.

Nhờ triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển xa theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua tỉnh Bình Thuận đã đạt được những kết quả thiết thực, nhất là đã động viên, khuyến khích ngư dân mạnh dạn vươn ra các vùng biển xa để khai thác hải sản và dịch vụ khai thác hải sản, nâng cao thu nhập, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; nâng cao trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, tay nghề của ngư dân trong đánh bắt xa bờ; thúc đẩy ngư dân phát triển tàu cá công suất lớn, phù hợp với chủ trương định hướng phát triển nghề khai thác hải sản của Nhà nước, giảm được áp lực khai thác ven bờ; gia tăng sự hiện diện của tàu cá và ngư dân của nước ta trên các vùng biển xa, từ đó hạn chế tình trạng tàu cá khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về tình trạng tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, góp phần quan trọng vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nguyễn Phương // https://binhthuan.gov.vn/

Views: 0