Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

– Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy.
– HIV/AIDS và cách phòng tránh lây nhiễm.
– Các phương pháp điều trị cai nghiện ma túy tại Việt Nam.
– Những tác hại khủng khiếp của việc nghiện ma túy.
– Bạn cần biết – điều trị HIV bằng thuốc kháng vi rút.
– Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm: một phần trong chiến lược dự phòng HIV toàn diện.
– Điều trị ARV sớm cho mẹ – sức khỏe cho con.
– Nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị hướng tới không còn người chết do AIDS.
– Gia đình – điểm tựa yêu thương của người nhiễm HIV.
– Cai nghiện ma túy giải pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

>> BẤM VÀO ĐÂY XEM NỘI DUNG TOÀN VĂN <<

Hits: 32