Bình Thuận triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững

Bình Thuận sẽ xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững…

Đó là một trong những mục tiêu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa được tỉnh này ban hành kế hoạch.

Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 – 3%/năm. Ảnh: KS.

Cùng với đó, tỉnh sẽ nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp; tạo việc làm phi nông nghiệp, đảm bảo cơ hội phát triển công bằng giữa các vùng, miền. Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự được đảm bảo.

Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp hiện đại, bền vững, nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Bình Thuận sẽ xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả. Ảnh: KS.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 – 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 6 – 6,5%/năm. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông làm thủy sản đạt bình quân từ 5 – 6%/năm. Nâng cao thu nhập người dân từ 2,5 – 3,0 lần so với năm 2020.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 – 1,5%/năm. Tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 30%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 60%. Toàn tỉnh có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, giảm phát thải khí nhà kính. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 43%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 14.000 ha.

Tỉnh sẽ nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Ảnh: KS.

Đến năm 2050,Bình Thuận phấn đấu có nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Bình Thuận sẽ hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường; tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững; thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, các mô hình nông nghiệp tiên tiến; phát triển kinh tế nông thôn tạo việc làm và tăng thu nhập cho dân cư nông thôn; xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa…

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn/.- 2022 (ngày 28 tháng 6)

 

Hits: 4