Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Bài thi khoa học tự nhiên

Sách m?i
Nội dung bộ sách được xây dựng bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình học cấp THPT hiện hành theo các mức độ đánh giá năm lực của học sinh. Cấu trúc của mỗi cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần 1: Hệ thống kiến thức và câu hỏi ôn tập theo chủ đề môn học

Phần 2: Phụ lục đề tham khảo và hướng dẫn giải.

Đặc biệt, để việc ôn luyện thi thêm hiệu quả cũng như bước đầu chuẩn bị cho việc tổ chức kì thi tốt nghiệp trên máy tính, mỗi cuốn sách có kèm theo một số mã để sử dụng miễn phí Ứng dụng công nghệ thi thử 4.0.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016102

Kho mượn: MVL.019377; MVL.019378

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 4