NLP căn bản

NLP căn bản: Gồm 9 nội dung của NLP (Neuro Linguistic Programming – Ngôn ngữ lập trình tư duy) như: Lập trình ngôn ngữ tư duy là gì?; Cánh cửa của nhận thức; Trạng thái thể chất và tự do cảm xúc; Vòng tròn và những hệ thống; Ngôn từ và ý nghĩa; Thời gian bên ngoài và thời gian bên trong; Mâu thuẫn và nhất quán; Tâm lý trị liệu; Học theo hình mẫu.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029436

Kho mượn: MVV.041974; MVV.041975

 

Visits: 6