Người thông minh học tập như thế nào

Người thông minh học tập như thế nào: Hướng dẫn kỹ năng tự học, bí quyết thành công trong phương pháp học tập và ghi nhớ thông minh: Học tập đỉnh cao – kỹ năng cần thiếu cho hiện tại và tương lai; Khoa học chứng mih: bạn là học viên xuất sắc!; Đạt tới trạng thái sảng khoái để vượt qua nỗi sợ học tập; Khám phá hồ sơ học tập của bạn…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029457

Kho mượn: MVV.042016; MVV.042017

 

Visits: 17