Nghề trồng nho

Nghề trồng nho

Quyển sách “Nghề trồng nho” khái quát về nghề trồng nho; sơ lược về nghề trồng nho trên thế giới và ở Việt Nam; đặc điểm sinh học của cây nho; các giai đoạn phát triển của cây nho từ cắt cành đến nở hoa, giai đoạn đậu quả, giai đoạn quả lớn và chín; sự hình thành và phân hóa mâm hoa; yêu cầu sinh thái của cây nho; một số giống nho đang trồng phổ biến và có triển vọng hiện nay; kỹ thuật nhân giống nho; kỹ thuật trồng và chăm sóc nho…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 67