Kỷ niêm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2024)

Nội dung chính trong Thông tin tuyên truyền:

KỶ NIÊM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
(08/3/1910 – 08/3/2024)
 • Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) tại các nước như thế nào?
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và giải phóng phụ nữ
 • Phụ nữ Việt Nam đóng góp quan trọng vào xây dựng và phát triển đất nước
 • Phát huy vai trò, sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
 • Áo dài – nét văn hóa đặc sắc, biểu tượng của vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam
 • Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hải đảo năm 2024
 • Giới thiệu Sách: Một vài tài liệu có tại Thư viện về chủ đề Phụ Nữ Việt Nam

————————————————————–

————————————————————–

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT VÀI TÀI LIỆU CÓ TẠI THƯ VIỆN VỀ CHỦ ĐỀ PHỤ NỮ VIỆT NAM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2024)
 1. Công tác phụ nữ nơi tuyến đầu tổ quốc
 • Tác giả: Phương Nhi
 • Thông tin xuất bản: H: Phụ nữ, 1979
 • Ký hiệu xếp giá: 32(V)6 / PH561N
 • Mô tả vật lý: 57tr, 20cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.000552
 1. Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thập
 • Thông tin xuất bản: H: Phụ nữ, 1980
 • Ký hiệu xếp giá: 32(V)76,9(V)1 / NG527T
 • Mô tả vật lý: 162tr, 20cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.000517
 • Tóm tắt: Trình bày các hoạt động của đông đảo phụ nữ bao gồn chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội
 1. Phụ nữ Nam Trung Bộ trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước (1930-1975)
 • Thông tin xuất bản: Đà Nẵng: Nxb.Đà Nẵng, 1999
 • Ký hiệu xếp giá: 32(V)76(V3),9(V)2 / PH500N
 • Mô tả vật lý: 535tr.:ảnh, 21cm.
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.003759 ; Phòng Mượn: MVV.003513
 • Tóm tắt: Nam Trung bộ gồm 12 tỉnh, thành phố : Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đaklak, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum
 1. Xã hội học về giới và phát triển
 • Thông tin xuất bản: H: Đại học quốc gia, 2000
 • Ký hiệu xếp giá: 301.3 / X100
 • Mô tả vật lý: 191tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.003339
 • Tóm tắt: Vấn đề công bằng xã hội và hội nhập xã hội của phụ nữ, vấn đề chính sách xã hội đối với phụ nữ, vấn đề dân số và phụ nữ, vấn đề xóa đói giảm nghèo và phụ nữ…
 1. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
 • Tác giả: Turner, Karen Gottschang
 • Thông tin xuất bản: H: Phụ nữ, 2000
 • Ký hiệu xếp giá: N(523)4,32(V)76 / Gi113Đ
 • Mô tả vật lý: 313tr., 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.018375; Phòng Mượn: MVN.015299
 1. Gia đình và phụ nữ trong biến đổi văn hóa xã hội nông thôn
 • Tác giả: Nguyễn Linh Khiếu
 • Thông tin xuất bản: H.: Khoa học xã hội, 2001
 • Ký hiệu xếp giá: 37(V),32(V)76 / GI 100Đ
 • Mô tả vật lý: 255tr., 21cm.
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.003792; Phòng Mượn: MVV.003215
 • Tóm tắt: Biến đổi văn hóa-xã hội nông thôn tác động đến gia đình và phụ nữ. Khảo sát gia đình và phụ nữ trong biến đổi văn hóa-xã hội nông thôn
 1. Truyền thống phụ nữ Việt Nam
 • Tác giả: Trần Quốc Vượng
 • Thông tin xuất bản: H.: Văn hóa thông tin, 2001
 • Ký hiệu xếp giá: 32(V)76,9(V)1 / TR527TH
 • Mô tả vật lý: 124tr., 19cm.
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.019059; Phòng Mượn: MVN.015309
 • Tóm tắt: Hệ thống hóa các tài liệu lịch sử, truyền thuyết và văn học dân gian về truyền thống dũng cảm, đảm đang của phụ nữ Việt Nam từ thời đại Hùng Vương cho đến thời kỳ thành lập Đảng CSVN

Views: 1