Ngày Hội Văn hóa – Điện ảnh lần thứ XI, năm 2020 tại xã Hòa Thắng

Ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2020, thư viện tỉnh Bình Thuận đã phục vụ xe thư viện lưu động tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình trong chương trình Ngày hội Văn hóa – Điện ảnh lần thứ XI, năm 2020. Với 2.500 bản sách cùng nhiều hoạt động như: Đọc sách; tuyên truyền, giới thiệu sách; xem phim hoạt hình; truy cập Internet… Chương trình đã thu hút hơn 400 em học sinh cùng các công chức, viên chức và người dân trong xã tham gia.

Một số hình ảnh của hoạt động:

 

Phòng Khai thác Thông tin -Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 3