Lịch phục vụ Xe Lưu Động Thư Viện Bình Thuận

DANH SÁCH TRƯỜNG HỌC PHỤC VỤ XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2021

TT Ngày Địa điểm Xã/Huyện/Thành Phố
1 10 / 1 Trường tình thương TP. Phan Thiết
2 26 – 27/1 Tết đồng lúa  – Bắc Bình Huyện Bắc Bình
3 22/3 Trường TH Hàm Cần 2 Xã Hàm Cần – Huyện Hàm Thuận Nam
4 24/3 Trường TH Đức Long Phường Đức Long – TP Phan Thiết
5 25/3 Trường TH Hàm Đức 2 Xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc
6 26/3 Trường THCS Hàm Đức Xã Hàm Đức – Hàm Thuận Bắc
7 27/3 Trường THCS Ma Lâm Thị Trấn Ma Lâm – Hàm Thuận Bắc
8 1/4 Trường TH Đức Thắng 1 TP. Phan Thiết
9 2/4 Trường TH Hàm Thạnh 2 Xã Hàm Thạnh – Huyện Hàm Thuận Nam
10 3/4 Trường TH&THCS Hàm Cường Xã Hàm Cường – Huyện Hàm Thuận Nam
11 7/4 Trường THCS Thủ Khoa Huân TP. Phan Thiết
12 8/4 Trường TH Tân Hải Thị xã LaGi
13 9/4 Trường TH Tân An 1 Thị xã LaGi
14 10/4 Trường TH Thanh Hải TP. Phan Thiết
15 13/4 Trường TH Hàm Tiến TP. Phan Thiết
16 14/4 Trường THCS Thắng Hải Huyện Hàm Tân
17 15/4 Trường THCS Sơn Mỹ Huyện Hàm Tân
18 16/4 Trường THCS Tân Đức Huyện Hàm Tân
19 19/4 Trường THCS Mương Mán Huyện Hàm Thuận Nam
20 23 – 24 – 25/4 Đưa văn hóa về cơ sở Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
21 23/4 Trường THCS Sông Phan Xã Sông Phan – Huyện Hàm Tân
22 26/4 Trường Th Phước Thể 2 Huyện Tuy Phong
23 27/4 Trường TH Liên Hương 2 Huyện Tuy Phong
24 27/4 Trường TH Liên Hương 5 Huyện Tuy Phong
25 28/4 Trường TH Hoàng Hoa Thám Huyện Đức Linh
26 29/4 Trường THCS Lý Tự Trọng Huyện Đức Linh

TVBT

Views: 111