Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5

Nội dung chính trong Thông tin tuyên truyền:

NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ 31/5
 • Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5): Bảo vệ trẻ em trước tác động của ngành công nghiệp thuốc lá
 • Tác hại của Thuốc lá và những hệ lụy khó lường
 • Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và kinh tế- xã hội
 • Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng – Cần ngăn chặn khi còn chưa muộn
 • Thuốc lá điện tử tác hại giới trẻ
 • 2 khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới: Việt Nam cần cấm thuốc lá điện tử, nung nóng và tăng thuế
 • Luật số 09/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
 • Giới thiệu Sách chuyên đề: Một vài tài liệu về Thuốc lá và tác hại của thuốc lá có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

————————————————————————-

————————————————————————-

Giới thiệu Sách chuyên đề:
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT VÀI TÀI LIỆU VỀ THUỐC LÁ VÀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CÓ TẠI THƯ VIỆN
 1. Nói chuyện với người hút thuốc lá
 • Tác giả: Trần Hữu Nghiệp
 • Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 1983
 • Ký hiệu xếp giá: 617.932 / N428CH
 • Mô tả vật lý: 40tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.001149 ; DVV.001150; Phòng Mượn: MVV.000138; MVV.000139
 • Tóm tắt: Trình bày tác hại của thuốc lá đối với người hút và cách chữa bệnh ghiền thuốc lá
 1. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
 • Ký hiệu xếp giá: 344.5970446602632 / L504P
 • Mô tả vật lý: 135tr., 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.028775 ; Phòng Mượn: MVN.029122; MVN.029123
 • Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá với những qui định chung và qui định cụ thể về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá cũng như các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá
 1. Nguy cơ từ thuốc lá, rượu bia và tia bức xạ
 • Tác giả: Trần, Hoàng Hiệp
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
 • Ký hiệu xếp giá: 362.29 / NG523C
 • Mô tả vật lý: 55tr., 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Thiếu nhi: TN/VN.028546
 • Tóm tắt: Gồm 3 phần: Thuốc lá và nguy cơ ung thư; Rượu bia và nguy cơ ung thư; Bức xạ và nguy cơ ung thư
 1. Tài liệu hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố (khu dân cư)
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2020
 • Ký hiệu xếp giá: 362.2967 / T103L
 • Mô tả vật lý: 99tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.028278 ; Phòng Mượn: MVV.040182; MVV.040183
 • Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về hương ước, quy ước; chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hương ước, quy ước; tác hại của thuốc lá, tình hình sử dụng thuốc lá và vai trò của việc thực hiện môi trường không khói thuốc; các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng dân cư. Hướng dẫn quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá
 1. Tài liệu hướng dẫn đánh giá việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2020
 • Ký hiệu xếp giá: 362.2967 / T103L
 • Mô tả vật lý: 99tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.028272 ; DVV.028296; Phòng Mượn: MVV.040171; MVV.040172; MVV.040210
 • Tóm tắt: Tổng quan về tác hại của thuốc lá và các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng dân cư. Hướng dẫn đánh giá việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa

Views: 6