Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

 • Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia
 • Chuyển đổi số từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ phòng, chống dịch bệnh
 • Sơ kết Chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022
 • 92,6% doanh nghiệp đăng ký và chuyển đổi sang hóa đơn điện tử
 • Tóm tắt chương trình chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận
 • UBND tỉnh Bình Thuận vừa quyết định lấy ngày 10/10 hằng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh. Đây cũng là ngày Thủ tướng Chính phủ đã chọn là ngày Chuyển đổi số Quốc gia
 • Thực hiện Chuyển đổi số đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đạt kết quả
 • Hội nghị tập huấn chuyển đổi số
 • Bồi dưỡng, tập huấn cho tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 • Hội thảo “Nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số, Chính quyền số”
 • Bình Thuận phủ sóng 5G

Views: 21