Máy và thiết bị lạnh

Cùng với công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kỹ thuật lạnh đang phát triển rất mạnh mẽ ởViệt Nam. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ đã trở nên quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Các máy và thiết bị lạnh công nghiệp phục vụ trong các ngành chế biến thực phẩm, bia, rượu, sợi dệt, in ấn, thuốc lá, điện tử, vi điện tử, thông tin, viễn thông, bưu chính, y tế, thể dục thể thao, du lịch… cũng đang phát huy tác dụng thúc dẩy mạnh mẽ nên kinh tế đi lên…
Máy và thiết bị lạnh

Quyển sách “Máy và thiết bị lạnh” dùng cho chương trình đào tạo Cao đẳng và Công nhân Điện lạnh. không đi sâu vào lý thuyết tính toán mà đi sâu giới thiệu kết cấu, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, lựa chọn thiế t bị phù hợp… nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức thực tế cơ bản vì máy lạnh để có thể nắm bắt và ứng dụng tốt nhất trong thực tế…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15