Lịch Thông báo nghỉ phục vụ bạn đọc

THÔNG BÁO

      Thư viện tỉnh Bình Thuận nghỉ phục vụ:

  • Sáng thứ năm ngày 29/12/2022 để tổ chức hội nghị viên chức năm 2022
  • Chiều thứ sáu ngày 30//12/2022 để tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022

       Xin trân trọng cảm ơn!

Visits: 27