Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

Thông tin tuyên truyền:

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 
KHAI MẠC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA – ĐIỆN BIÊN PHỦ
VÀ LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2024

Lễ hội Hoa Ban là sự kiện văn hóa tiêu biểu, thường niên của tỉnh Điện Biên, Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, gắn với sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các hoạt động của Lễ hội được tổ chức vào dịp trung tuần tháng 3 hằng năm tại thành phố Điện Biên Phủ nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; đồng thời nhằm tiếp tục “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Lễ hội còn là dịp để tôn vinh loài Hoa Ban với vị thế là biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung; góp phần xây dựng và quảng bá thành công thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên.

Lễ hội Hoa Ban năm nay được tổ chức gắn với khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên Phủ với chủ đề “Về miền Hoa Ban” đây là sự kiện lớn nhằm quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng, thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, thiết thực chào mùng kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thăng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024); 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 – 28/6/2024) và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2024). Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng lịch sử của miền đất Điện Biên Phủ anh hùng, linh thiêng, Lễ hội hứa hẹn sẽ mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, mang đậm dấu ấn của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Visits: 34