Lễ hội Hà Nội – Tập 2

Hà Nội luôn là một địa danh văn hóa, kinh tế, chính trị cả nước. Tìm hiểu các thông tin về kinh tế, văn hóa, giải trí… của Hà Nội luôn là một nhu cầu thiết yếu của nhiều tầng lớp nhân. Bên cạnh đó, năm 2010 là năm quan trọng vì rất nhiều những dịp lễ kỷ niệm lớn, đặc biệt là đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đây là cột mốc văn hóa, lịch sử được quan tâm cả trong và ngoài nước…

Khái quát về nguồn gốc, thời gian, địa điểm diễn ra một số lễ hội ở Hà Nội như: lễ hội hào trí Thăng Long – Hà Nội 1000 năm, lễ Tết Hà Nội, hội chùa Hương, lễ hội làng Triều Khúc, hội làng Yên Nội…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 31