Kỹ thuật trồng cây thuốc

Kỹ thuật trồng cây thuốc

Quyển sách “Kỹ thuật trồng cây thuốc” khái quát về đặc điểm, phân bố, tình trạng khai thác của các nhóm cây thuốc ở Việt Nam hiện nay; kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây thuốc; lợi ích của việc trồng cây thuốc; đặc tính của một số cây thuốc nhằm giúp người lao động hiểu rõ thêm tác dụng của việc làm này nhằm bảo vệ sức khoẻ người cho gia đình và tăng thêm thu nhập…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 40