Kinh tế VAC trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn

Phát triển kinh tế VAC trong hoàn cảnh nước ta hiện nay không những góp phần bảo đảm đời sống nhân dân, tạo thêm công ăn việc làm và sản phẩm cho xã hội, thực hiện xóa đói, giảm nghèo mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển toàn diện kinh tế – xã hội nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Giới thiệu về sự hình thành cơ cấu kinh tế VAC trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; Thực trạng kinh tế VAC ở nước ta hiện nay, vai trò kinh tế VAC trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 49