Kinh tế Nhật Bản tháng 1 năm 2021

Nhiều nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Nhật Bản, vốn đã phải hứng chịu hậu quả từ đại dịch Covid-19, sẽ trở lại con đường phục hồi trong 2021. Theo ước tính của 35 nhà kinh tế khu vực tư nhân do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản tổng hợp, nền kinh tế sẽ tăng 3,42% trong năm tài chính 2021.
Các nhà kinh tế cho rằng chi tiêu cá nhân sẽ tăng lên khi các hạn chế kinh tế dần dần giảm bớt và xuất khẩu cũng sẽ tăng, bao gồm các linh kiện điện tử sang Trung Quốc và ô tô sang Mỹ. Tỷ lệ tăng trưởng dự báo cho năm tài chính tiếp theo là cao nhất so với các số liệu thống kê vào năm 1995. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn tốc độ dự kiến của chính phủ là khoảng 4%[1]. Dưới đây là một số đặc điểm nổi bật của kinh tế Nhật Bản trong tháng 1/2021.
Cán cân thương mại của Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi
Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại 751 tỷ Yên vào tháng 12 năm 2020 so với mức thâm hụt 159,1 tỷ Yên một năm trước đó, tuy nhiên kỳ vọng của thị trường là 942,8 tỷ Yên. Xét cả năm 2020, Nhật Bản ghi nhận thặng dư thương mại 675 tỷ Yên, thu hẹp từ mức thâm hụt 1668 tỷ Yên trong cùng kỳ năm 2019.(2) Xuất khẩu từ Nhật Bản tăng 2% so với cùng kỳ lên 6,71 nghìn tỷ Yên vào tháng 12 năm 2020, thấp hơn so với dự đoán của thị trường là 2,4%. Kết thúc 24 tháng giảm liên tiếp, đánh dấu mức giảm dài nhất trong lịch sử kể từ năm 1979. Một số mặt hàng có mức tăng trưởng hai con số: thực phẩm (14,0%), nguyên liệu thô (24,1%) và hóa chất (10%). Ngược lại, xuất khẩu các mặt hàng sản xuất giảm 1,6%, thiết bị vận tải (-2,7%) và nhiên liệu khoáng (-51,5%). Trong số các đối tác hàng đầu của Nhật Bản thì xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 10,2%, Hàn Quốc 20,8% và Hồng Kông 6,4% nhưng xuất khẩu sang Mỹ lại giảm 0,7%[3].
————————————————

Hits: 1