Australia tăng nhập khẩu rau quả chế biến từ Việt Nam

Việt Nam là thị trường cung cấp hàng rau quả chế biến lớn thứ 8 cho Australia trong 11 tháng năm 2020, đạt 28,65 triệu USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu hàng rau quả chế biến của Australia từ Việt Nam chiếm 3,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019.
Tỷ trọng nhập khẩu hàng rau quả chế biến của Australia từ Việt Nam chiếm 3,2%, tăng 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019
Cục Xuất Nhập khẩu dẫn số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho biết, trong 11 tháng năm 2020, trị giá nhập khẩu hàng rau quả chế biến của Australia đạt 884,7 triệu USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng rau quả chế biến lớn nhất cho Australia trong 11 tháng năm 2020, đạt 123,38 triệu USD, tăng 4,9% so với năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 13,9%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019.

———————————————–

Hits: 0