Mỹ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Tính đến hết tháng 10/2021, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 89,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 76,7 tỷ USD.

Với chủ đề “Nắm bắt cơ hội, thích ứng phát triển trong tình hình mới”, Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Mỹ năm 2021 do Bộ Công Thương phối hợp với phòng Thương mại Mỹ tại Hà Nội (Amcham Hà Nội) và Hội đồng Kinh doanh ASEAN – Mỹ (USABC) tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ngày 7/12 tại Hà Nội.

Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ

Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Mỹ năm 2021 được đánh giá là cơ hội quan trọng để các nhà quản lý, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước thảo luận thẳng thắn về cách thức thích ứng phát triển, tăng cường trao đổi thương mại và thu hút vốn đầu tư, xu hướng dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đồng thời định hướng chính sách mới của Mỹ và cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương với Việt Nam… Từ đó, góp phần tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng chiến lược tiếp cận, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước theo hướng cân bằng và bền vững.

————————————————-

Views: 1